Waarom rioolheffing via “De vervuiler betaalt” beter is.

In Nijmegen is het sinds een paar jaar zo dat de rioolheffing wordt betaald door huiseigenaren, niet door bewoners. De gedachte hierachter was dat huurders vaak minder draagkrachtig zijn dan huiseigenaren. In deze blog ga ik in op het onderwerp Rioolheffing en geef ik redenen waarom ik meen dat het eerlijker én beter is om de rioolheffing in rekening te brengen bij de bewoner.

Tegenargument: het maakt geen verschil

Maar eerst een tegenargument. Je zou kunnen stellen dat het uiteindelijk niet uitmaakt. Want het uiteindelijke bedrag dat opgehaald moet worden is hetzelfde. Huurders betalen dus via de huur alsnog hun rioolheffing.

Dit idee gaat om een aantal redenen niet op. Ten eerste is de rioolheffing vaak gebaseerd op het aantal bewoners (een- of meerpersoonshuishouden). Wanneer je de rioolheffing oplegt aan een verhuurder die meerdere woningen verhuurt, is het onontkoombaar dat er met een gemiddelde gewerkt wordt. Vergeleken met wat normaal zou zijn is dit gemiddelde voor een eenpersoonshuishouden hoger, voor meerpersoonshuishoudens lager. Dit terwijl een eenpersoonshuishouden logischerwijze minder gebruik maakt van de riolering. Dit is niet eerlijk.

Argument 1: De vervuiler betaalt

Het belangrijkste argument is misschien wel een filosofische, namelijk het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Het is redelijk dat iemand die meer gebruik maakt van iets, daar meer voor betaalt. Zo ook bij het riool. Het huidige systeem maakt de kosten onzichtbaar, waardoor de geleverde prestatie (afvoer afvalwater) ook onzichtbaar wordt. Nu zullen mensen niet snel minder vaak naar de WC gaan, maar door huurders niets in rekening te brengen verlaag je ook het besef van wat het allemaal kost en dat ze, jawel, vervuilend zijn.

Argument 2: Huiseigenaren zijn niet rijker dan huurder

Zoals gezegd is in Nijmegen het idee vaak dat huiseigenaren rijk zijn.

Dit is echter niet per sé het geval. Natuurlijk, als je in de “betere buurten” kijkt zie je kasten van huizen, waarvan de bewoners vele malen rijker zijn dan iemand die een klein appartement ergens in Dukenburg heeft. Ik ken echter veel huiseigenaren die een koopwoning hebben omdat ze simpelweg geen huurhuis konden krijgen. Ook is het kopen van een woning vaak goedkoper dan huren in de particuliere sector. Een vriendin van me huurt particulier en betaalt bijna het dubbele per maand dan ikzelf. Zij verdient trouwens ook stukken meer.

Argument 3: Het schaadt de corporaties

Ook heb ik het gevoel dat de heffing bij de eigenaar schadelijk is voor corporaties en dus een rem gooit op de nieuwbouw. Ik heb de exacte cijfers niet beschikbaar, maar intuïtief is de conclusie onontkoombaar dat deze heffing (mede) bijdraagt aan woningnood.

Immers, de jaarlijkse huurverhoging is gemaximeerd. Door van het huurbedrag de rioolheffing af te halen, blijft er minder geld over voor de corporaties. Dit betekent dat er minder vermogen beschikbaar is voor nieuwbouw. Ook zal men in rekenmodellen werken met een lagere opbrengst, waardoor eventuele projecten eerder als niet-rendabel worden gezien.

Conclusie:

Het in rekening brengen van de rioolheffing bij de huiseigenaar is gefundeerd op een verkeerde voorstelling van zaken, creëert een onterecht onderscheid én is schadelijk voor de woningbouw. Het wordt dus tijd om deze fout uit het verleden te herstellen en de rioolheffing weer gewoon te heffen bij degene die profijt van het riool heeft.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.