SDE: Minister van EZ heeft lesje bedrijfseconomie nodig

“De cost gaet voor den baet”

Een oud-Hollands gezegde dat in slechts zes worden samenvat wat in de huidige tijd op HEAO’s in enkele colleges wordt onderwezen. Eérst doe je een investering, die zichzelf daarna terugverdiend (en dan liefst nog ietsje meer). Dit soort investeringen doe je natuurlijk het liefst met eigen vermogen, maar als je dat niet hebt, dan kun je geld lenen.

Een les die onze minister van, jawel, Economische Zaken blijkbaar nooit heeft gehad, want tot mijn stomme verbazing zag ik vandaag een item op het NOS journaal waarin ze verteld dat de energierekening hoger gaat worden zodat er geïnvesteerd kan worden in duurzame energie.

Nu heeft het Journaal wel vaker een beetje vreemde kijk op de dingen, dus besloot ik wat dieper te graven. En ik stuitte hierbij op de brief van EZ aan de Tweede Kamer.

In deze brief stelt de minister dat de SDE regeling voorlopig blijft bestaan (Subsidie Duurzame Energie), waarbij deze gefinancierd zou moeten worden uit een opslag op het electriciteitstarief:

In het wetgevingstraject dat ik zal voorbereiden, zal de opslag de vorm krijgen van een afzonderlijke heffing, zonder dat de administratieve lasten toenemen. Het gaat hierbij om een nieuw te introduceren, direct zichtbare afzonderlijke SDEheffing. Dit zal een bestemmingsheffing zijn, die vergelijkbaar is met de
bestaande voorraadheffing aardolieproducten (COVA-heffing), die tezamen met de accijnzen op diesel, benzine en LPG wordt geheven bij het in het vrije verkeer brengen van genoemde brandstoffen. De bestemmingsheffing wordt geheven op het verbruik van elektriciteit en gas.

Ahah… dus éérst gaan we de tarieven verhogen, dán gaan we investeren, en de voordelen die houden we zelf?

Want de voordelen noemde het Journaal ook, bij monde van PvdA-parlementariër Samson ook. Het schept extra banen, het maakt ons onafhankelijker van buitenlandse energieleveranciers en het is goed voor het milieu en het halen van de Klimaatdoelstellingen.

Voordelen waar ik het meteen mee eens ben.  Sterker nog, ik vind het helemaal geweldig dat de SDE wordt gehandhaaft.
Maar laten we nu eens kijken naar de verdeling van kosten en baten. De kosten worden opgehoest door de burger, die vanaf 2012 enkele tientjes per maand voor zijn energieverbruik moet gaan betalen. Helder.

De voordelen…? Extra banen = meer belastinginkomsten en minder uitkeringen. Dus voordeel voor de Staat.

Onafhankelijkheid van buitenlandse partijen = Geopolitiek belang, dus een behaald voordeel voor de Staat.

Voldaan aan de Klimaatdoelstellingen = Niet hoeven betalen van allerlei andere regelingen, dus voordeel voor de Staat.

Bedrijfseconomisch hebben we hier dus te maken met een organisatie die de prijs verhoogt zonder de klant hiervoor een “beter” product te bieden. Een organisatie, bovendien, die de extra opbrengsten investeert in iets dat alleen zichzelf iets oplevert.

Laten we dit eens in Jip en Janneke taal bespreken. De bakker om de hoek bakt simpel tarwebrood. Hij besluit de prijs van het brood te verhogen met € 1. De klanten moeten dit betalen. Zodra de bakker genoeg heeft gespaard, koopt hij een duurdere oven, waarmee hij energiekosten kan besparen. Dit levert de bakker extra winst op. De klant, echter, krijgt nog steeds hetzelfde brood.

Geen bakker die hiermee wegkomt. Nee, in de echte wereld moet de bakker naar de bank, waar hij geld leent. Met dit geleende geld koopt hij die oven, waardoor hij zijn broden goedkoper kan produceren. Let wel, goedkoper zelfs nadat de rentekosten van de lening zijn meegerekend! Doordat hij tegen een lagere kostprijs produceert  kan hij een betere marge (lees winst) maken, of hij kan besluiten de prijs te verlagen om zodoende meer marktaandeel te behalen. Hij krijgt het voordeel, dus hij draagt de kosten.

Maar nee, zo niet onze overheid. Die verhoogt gewoon de prijs van een product om voldoende te sparen vóór de investering wordt gedaan. Een staaltje van slechte bedrijfsvoering.

PS: wie denkt dat de prijsverhoging ongedaan zal worden gemaakt wanneer de investeringen gedaan zijn?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.