Waarom is een #stem-selfie slecht?

Stem-selfie, slecht idee

Dat ook D66-ers aan stem-selfies doen, betekent niet dat democratie erbij gebaat is.

De afgelopen jaren is er een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal mensen dat op social media vertelt wat ze gestemd hebben. Vaak wordt dit vergezeld door een stem-selfie, van de poster met het door hem of haar ingevulde stembiljet. Moet kunnen, toch?

Wat mij betreft niet. En daar heb ik, naar mijn idee, een hele goede reden voor. Helaas een reden die veelal op onbegrip stuit. Dus bij dezen een poging om het helder toe te lichten.

Om te beginnen wil ik mijn standpunt onderbouwen met een verwijzing naar de Grondwet. Dit document, waarin allerlei slimme dingen staan, zegt in artikel 53 (over de verkiezingen voor de Staten-Generaal), lid 2: “De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.”. Iets soortgelijks staat in de Gemeentewet, artikel 31  dat gaat over stemmingen over personen: “De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.”

Waarom nu zo geheimzinnig doen? Waarom zou je niet mogen uitkomen voor je mening? Dat wordt me vaak gevraagd. Continue reading

Posted in Nederland, Overpeinzingen, politiek | Tagged , , , | Leave a comment

Accountants uit de spagaat

Enron en Ahold zijn aan het begin van deze eeuw min of meer symbool geworden voor de onwenselijke gevolgen van een te intieme verknoping tussen de accountant en het bedrijf waar deze toezicht op houdt. Sindsdien zijn grote stappen gemaakt om te voorkomen dat de accountant te mild oordeelt over de cijfers welke een bedrijf rapporteert.

Een van de maatregelen die isingevoerd is per 1 januari 2016 ingegaan: het verplicht rouleren.

Elke “paar” jaar moet een bedrijf (dat aan bepaalde criteria voldoet) een andere accountant nemen. De achterliggende gedachte is dat dit leidt tot een frisse blik. Een blik die niet wordt gekleurd door de band met de opdrachtgever. Merk op dat die kleuring helemaal geen gevolg hoeft te zijn van kwade opzet. Ook onbewust kan het gebeuren dat een mens (want dat is een accountant natuurlijk gewoon) meebeweegt met een opdrachtgever die hij of zij goed kent. Over de roulatieplicht bestaat overigens nog wel wat discussie, zoals onder meer blijkt uit een discussiestuk van BDO uit 2014. Toegegeven, BDO heeft een duidelijk belang bij dit thema, maar het is een goede illustratie van de dynamiek. Continue reading

Posted in Bedrijfskunde, Nederlandse samenleving, Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

De toekomst van het Hoger Onderwijs

Wat is de richting van het Hoger Onderwijs? In welke richting ontwikkelt het HBO-onderwijs zich? Een groep beginnende docenten aan een HBO instelling in het oosten van het land kwam samen om te discussiëren over dit thema. Om de discussie te sturen, waren een aantal vragen geformuleerd, waarbij het uitgangspunt de eigen praktijk was; waarom is iemand eigenlijk docent? Wat drijft hem of haar? En hoe is dit zichtbaar in het dagelijks onderwijs? Vervolgens inventariseerde de groep de ambities voor de toekomst en op welke manier het bediscussieerde implicaties heeft op de toekomst. Continue reading

Posted in Bedrijfskunde, Onderwijs, Overpeinzingen | Tagged , | Leave a comment

Denk wat vaker “In-the-box” – @think_in_box

Van 26 tot 28 augustus vond in Nijmegen de EIPEN 2015 Conference plaats. Thema: “Bridging the gap between education and practice in health and social care”. Niet bepaald mijn vakgebied, dus waarom zou deze conferentie een blogpost inspireren? Dat komt, doordat ik één van de bezoekers en sprekers onderdak heb geboden. Dr. Gloria Esegbona heeft een workshop gehouden waar ze een pleidooi hield voor het vaker “In-the-box” denken.

Als bedrijfskundige ben ik doodgegooid met het credo dat we vooral Outside-the-box moeten denken. Oftewel: buiten de bekende kaders, voorbij de grenzen van ons gangbare denkpatroon om daarmee nieuwe oplossingen voor een uitdaging te vinden. Dr. Esegbona denkt hier iets anders over. Ze haalt haar inspiratie uit haar ervaring in Womens’ Health. Haar idee is simpel, en daarmee extra krachtig.

Het begint ermee, zo vertelde ze me de avond voor de workshop, dat elke persoon is een bouwsteen in de samenleving. Dan lijkt het me best handig dus, dat ieder individu in zijn eigen “Box” zit, want rechthoekige dozen, dat bouwt een stuk makkelijker… De box (kist) representeert de gangbare kaders waarbinnen een persoon opereert. En zoals een echte kist, heeft ook deze kist zes wandjes: rechts, links, boven, onder, achter en voor.

Hieronder geef ik mijn interpretatie aan van haar model. Een model dat, volgens Esegbona zelf, nog fluide is. Het is geen harde waarheid, het is een denkraam wat je helpt om dingen te bereiken. Continue reading

Posted in Bedrijfskunde | Tagged , , , , | Leave a comment

Hoezo, kán Griekenland de Eurozone niet verlaten?

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat gezegd werd dat Griekenland de eurozone helemaal niet kán verlaten. Het was een zinnetje dat eigenlijk weinig aandacht kreeg. En toch is het net twee weken geleden.

Griekenland zou wel uit de EU kunnen, maar dan zou volgens artikel 50 het initiatief vanuit het land zelf moeten komen. Op nieuwssites zoals Z24.nl wordt gezegd dat juristen zich over de vraag moeten buigen of Griekenland wèl uit de eurozone kan stappen (‘Grexit’), zonder de EU te verlaten.

Vooropgesteld: ik ben geen jurist. Hooguit heb ik door mijn inmiddels jaren geleden afgeronde studie Management, Economie en Recht wat basiskennis recht opgedaan. Bijvoorbeeld over het leerstuk van “dwaling”. In het Nederlands recht is dit leerstuk geregeld in artikel 228 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (6:228 BW).

Eigenlijk is het heel simpel: je maakt een afspraak met iemand. Deze afspraak is gebaseerd op de manier waarop de ander de zaken heeft voorgespiegeld. Als later blijkt dat die ander een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, kun je de rechtshandeling “vernietigen”. Als dit gebeurd is, dan heeft de afspraak (juridisch gezien) nooit bestaan.

Dwaling

In 2010 kwam naar voren dat de cijfers die Griekenland presenteerden onjuist waren. En niet zo maar onjuist, maar “opzettelijk fout”.

Goed, nu is het BW niet bepaald van toepassing op internationaal recht, maar wij zijn niet het enige land dat iets rondom dit thema geregeld heeft. De situatie is vrij helder: Griekenland heeft bewust valse cijfers gehanteerd. Griekenland heeft dit gedaan met de intentie om te “slagen voor het euro-examen”. De cijfers van het land voldeden aan de normen om toe te treden. Dus mochten de Grieken erbij. Als dan achteraf blijkt dat de normen toch niet gehaald werden, lijkt me dit een duidelijk geval van een “opzettelijke foutieve weergave” welk ervoor zorgde dat een besluit werd genomen dat anders (mogelijk/waarschijnlijk) niet was genomen.

Dus is het tijd om de rechtshandeling te vernietigen. Dan hebben de Grieken met terugwerkende kracht nooit deel uitgemaakt van de euro. Dus dan hoeven ze er ook niet uit.

Bovendien heb je dan een mooie (extra) rechtsgrond om eventuele bedragen aan steun alsnog terug te halen, namelijk “onverschuldigde betaling”.

Zo moeilijk is het niet 😉

Posted in Buitenland, Geld en economie | Tagged , , , | Leave a comment

Basisinkomen: rustig aan

tegenlicht-basisinkomenExperimenten met basisinkomen

De Tegenlicht-aflevering “Gratis Geld”  heeft wat losgemaakt. Door het hele land schieten de (voorgenomen) experimenten als paddestoelen uit de grond. Texel, Wageningen en Nijmegen willen een serieus experiment met het basisinkomen gaan uitvoeren.

Fijn. Maar toch ook niet.

Laten we het proberen…

Continue reading

Posted in Geld en economie, Nederlandse samenleving | Tagged , , | 5 Comments

Over (de-) flexibilisering

Vroeger was het leven overzichtelijk: pa ging op zijn achttiende werken en bleef tot zijn pensioen bij de baas. Ma bleef thuis en zorgde voor het huishouden en de kinderen. En mocht pa onverhoops zijn baan verliezen, dan zocht hij een nieuwe baan, desnoods aan de andere kant van het land. De huur was zo opgezegd, en het gezin verhuisde mee.

Het buzzword van nu is echter: flexibilisering. Overal in de media hoor je het. Een baan voor het leven is a thing of the past. We moeten ons klaarmaken voor een bestaan van jobhoppen. De arbeidsmarkt moet flexibeler. Een verhaal dat vooral verteld wordt door het bedrijfsleven en wordt nagepapegaaid door politici. Continue reading

Posted in Nederlandse samenleving | Tagged , , | Leave a comment

Crowdfunding? Dat is zóóóóó 2014!

2014 was het jaar van de doorbraak van crowdfunding . Vorig jaar ontplofte het. Van een kleinschalig iets waar een enkeling zich mee bezighield om wat meer rendement binnen te halen werd crowdfunding haast een volkssport. De hoeveelheid crowdfunding kapitaal verdubbelde in 2014 zelfs ten opzichte van 2013 En dan niet alleen ter financiering van leuke dingen (Voordekunst.nl) of als manier waarop aankomend ondernemers alvast klanten binnenhaalden om hun investeringen konden betalen (Kickstarter). Crowdfunding werd ook steeds serieuzer gezien als mogelijkheid om -ook met kleine portemonnee- zelf te investeren. Puur voor financieel rendement.

Inmiddels is het 2015. En ik constateer dat de Gouden Eeuw van crowdfunding voorbij lijkt. Althans, voor de investeerder. Waarom? Twee redenen: WildWest-praktijken en een verslechterde risico-rendementverhouding. Continue reading

Posted in Geld en economie | Tagged , , | Leave a comment

Annie heeft het niet gered…

AEDHet is een donkere maandagavond. Buiten branden de straatlantaarns. In het lokaal zetten de TL-buizen de ruimte in dat typische schoolgebouwen-sfeertje.

Op de grond ligt Annie. Ze ademt niet. Er is geen hartslag. En dat is maar goed ook….

 

 

 

Continue reading

Posted in Diversen | Tagged , , , | Leave a comment

Tijd voor een nieuwe kijk op sociale zekerheid?

Wat een sociaal land is Nederland toch. Een land waar niemand zich zorgen hoeft te maken over zijn bestaanszekerheid. We hebben immers een goed sociaal stelsel. Toch…?

Nou, nee. Even los van de vele bezuinigingen op de sociale zekerheid van de afgelopen jaren hebben wij geen goed sociaal stelsel. Sterker nog: we hebben een bijzonder krom sociaal stelsel. Een stelsel dat goed gedrag bestraft en slecht gedrag beloont (een soort van althans).

Voorbeelden van het bestraffen van goed gedrag zijn er ten over. Ik noem er twee: Continue reading

Posted in Nederland, Nederlandse samenleving, Overpeinzingen, politiek | Tagged , | Leave a comment