Maisonnettes Malvert: Over de Gemeenteraad, kluitjes en wat riet

(Oorspronkelijk geplaatst op www.nijmegendirect.nl)

Nadat de sloopplannen die Standvast heeft met de Maisonnettes in Malvert op 1 februari tijdens de Politieke Avond geagendeerd waren, was het op 15 februari de beurt aan Standvast om haar standpunt toe te lichten.

Op 1 februari werd de sloop door wethouder Hannie Kunst nog “onverteerbaar” genoemd. Men was het er wel over eens: sloop van 262 goede woningen, zonder dat er iets goeds voor terugkomt dat kán en mag niet. Over het traject tot dat moment toe, was men ook weinig positief te noemen: Standvast had allerlei plannen gepresenteerd, die allemaal niet van de grond konden komen. Maar nu zou het goed komen, want als Standvast niet over de brug kwam, dan zou de Gemeente hier uiterst ontevreden over zijn.

Hooggespannen verwachtingen dus: welke concrete plannen zou Standvast presenteren?

Afwezigen

Helaas was deze presentatie bijzonder ongelukkig gepland. Schrijver dezes kon niet aanwezig zijn. Jammer, maar niet van enorm groot belang. Nadeliger was de afwezigheid van twee van de drie raadsleden die de Vragen hadden ingediend. Zowel Pepijn Boekhorst als Stijn Verbruggen waren die avond verhinderd. Zou dat de reden zijn dat de Gemeenteraad zich met een kluitje in het riet heeft laten sturen?

Powerpoint

Gelukkig hebben we de email nog. Pepijn Boekhorst van GroenLinks was zo vriendelijk de presentatie aan me door te sturen.

Zoals je zelf kunt zien is dit een presentatie uit de categorie “Veel gebakken lucht, maar weinig content”. De eerste zeven sheets gaan over het verleden en waarom Standvast vond dat er iets met de buurt moest gebeuren. Pas bij sheet 8 lijkt het een beetje te gaan over het heden: een stel bullets, die op zichzelf niet echt veel overtuigingskracht bevatten.
Maar goed, dat kan nog komen.

We bladeren door naar sheet 9 waarin het interessant wordt: van de huidige huurders zitten er nog 34 “vaste huurders”. Voor hen is schijnbaar het een en ander geregeld, al is het nogal basaal.
Voor de 226 huurders wordt niets geregeld. Immers -daar komt het weer- zij zitten er tijdelijk en dat wisten ze van te voren. Wederom klampt men zich vast aan een drogredenering. Want een ieder die de woningmarkt in onze stad kent, wéét dat je geen enkele kans maakt op een huurwoning, tenzij je hier allang een vaste huurwoning hébt.
Maar goed, we bijten ons door de verontwaardiging heen en gaan door naar sheet 10: weer een leuk plaatje. De plattegrond van de huidige situatie, zonder dat er iets over concrete plannen gezegd wordt. Maar dat komt natuurlijk in de elfde sheet!

Toekomstplannen Standvast

Kijk! In sheet 11 gaat het over de toekomst. Ze willen iets met zorg gaan doen. Ze willen iets met starters gaan doen. Waarschijnlijk gaan ze dit gefaseerd doen, en het wordt groen en veilig. Interessant! Maar niet nieuw, want daarover gaat het al jaren. Dus… wat gaat Standvast nu concreet doen? Snel! Door naar de twaalfde sheet!

De twaalfde sheet biedt een kleine overwinning. De helft van de blokken zal naar verwachting gerenoveerd worden. Woningen zullen dan worden toegewezen via Enserve (voorheen Entree), waarbij bepaalde criteria gehanteerd zullen worden. Daarnaast wil Standvast in de toekomst (in de zuidelijke helft) nieuwbouw plegen. Nieuwbouw voor intensieve zorg en “levensloopbestendig”.

De positieve insteek?

Laten we het positief insteken: het verzet heeft voor een deel effect gehad. Een deel van de woningen blijft -zo is toegezegd- behouden voor de markt. Toch bekruipt mij het gevoel dat de Raad hier met een kluitje in het riet gestuurd wordt.
Want had Standvast niet al eerder allemaal prachtige plannen gepresenteerd? Welke garanties zijn er overeengekomen dat deze plannen wél uitgevoerd worden? Wat garandeert ons dat na een tijdje, nadat betrokkenen op straat zijn gezet, Standvast niet alsnog tot de conclusie komt dat het tóch niet gaat lukken?

Mogelijk is hierover in tijdens de Politieke Avond gesproken, maar er zijn helaas geen geluidsopnamen van dit onderwerp beschikbaar. Pepijn Boekhorst zegt het volgende:

Ik vind de plannen er inhoudelijk erg goed uitzien. Er zitten veel elementen in waar Nijmegen behoefte aan heeft: zorgwoningen, groepswonen, wonen voor starters. Bovendien kunnen de oorspronkelijke bewoners die graag willen blijven wonen in de buurt, dit gaan doen in de maisonnettegebouwen die gerenoveerd worden. Dat vind ik ook erg belangrijk. Standvast Wonen vraagt de gemeente om medewerking als het gaat om onderhoud groen en openbare ruimte, woningtoewijzing en bestemmingsplanwijziging. Ik zal mij daar sterk voor maken en ik vermoed dat er meer dan voldoende raadsleden en wethouders zijn die dat ook willen gaan doen. De kwestie wordt niet meer verder besproken in de raad.

Mijn reactie is echter, zoals je hierboven leest, een stuk kritischer. Boekhorst erkent dat: “Het valt of staat met de uitvoering natuurlijk”. Maar helaas, ook hij vindt dat de tijdelijken “wisten waar ze aan begonnen”, een standpunt waarbij hij de werkelijkheid van de Nijmeegse woningmarkt even lijkt te negeren.

Reactie Standvast

Kortom: hetgeen ik gehoord had was gematigd positief, maar niet van een voldoende niveau dat ik overtuigd ben dat ik rustig kan slapen. Nu ben ik een blogger en geen journalist. Dat wil zeggen dat ik niet gehouden ben aan basale journalistieke principes als objectiviteit en het toepassen van hoor-en-wederhoor. Toch leek het me een goed idee om Standvast uit te nodigen om met een reactie op mijn standpunt te komen, alvorens ik een negatief stuk zou plaatsen. Misschien dat Standvast nog iets toe te voegen heeft…? Ik stuurde hen een mailtje, waarin ik toelicht waarom de presentatie bij mij geen vertrouwen wekt. Ik vertel ook dat -op basis van de informatie die ik krijg- ik waarschijnlijk een niet al te positieve blog zou gaan schrijven:

In jullie presentatie zie ik geen enkel concreet plan terug. Geen enkele indicatie van het aantal woningen wat jullie daar willen plaatsen. Helemaal niets. Kortom: mij bekruipt heel sterk het gevoel dat jullie de Gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen, en er nog in lijken te slagen ook.

Voer voor een bijzonder negatieve blog dus, waarbij Standvast weliswaar de strijd heeft gewonnen, maar een strijd die ze niet had mogen aangaan.

Graag stel ik u in de gelegenheid het beeld dat ik heb gekregen van de presentatie bij te stellen. Als jullie die 262 (goede!!!) woningen slopen, wat komt er voor terug? Welke soort woningen, welke aantallen en tegen welke huur? En wat zegt u tegen de mensen die uw argument “de tijdelijke huurders wisten waar ze aan begonnen” verwerpen met de constatering dat er niet veel vrijwilligs is aan de keuze voor tijdelijk, als je met acht jaar inschrijftijd bij entree sowieso nog niets krijgt.

(Nota Bene: het aantal te renoveren blokken blijkt niet uit de presentatie, wel uit het krantenartikel dat ik later onder ogen kreeg).
De reactie vanuit Standvast was weinig vertrouwenwekkend:

Tijdens de Politieke Avond van 15 februari 2012 hebben wij aan de gemeenteraad de uitgangspunten voor de toekomst van de 264 maisonnettes in de Malvert gepresenteerd. De raad was daar tevreden over.

De uitgangspunten worden vervolgens uitgewerkt tot een concreet plan.

Een mail van twee regels, waarin de eerste vertelt wat ik al wist en de tweede bevestigd wat ik al vermoedde: er is géén concreet plan.

Er is niet nagedacht over de manier waarop alles vormgegeven moet worden. Standvast gaat dus verder met wat ze toch al van plan waren, ondanks de ophef die hun voornemens hebben opgewekt. De Raad mocht even blaffen, maar moet zich nu koest houden en de bewoners hebben pech. Afgezien van het gevoel van ongenoegen dat mij bekruipt bij lezing van een dergelijke kortaffe mail is het ook uitermate onbevredigend.

Nijmegen sluit zich af voor kansrijke nieuwe Nimweghenoaren

Het doet mij, als Nijmegenaar, pijn om te constateren hoe dit traject is verlopen: een woningcorporatie die jaren bezig is met allerlei plannen die afketsen en daarna alle huurders op straat zet om er niet aan vast te zitten. Een enorm verontwaardigde verzameling raadsleden. Een wethouder die het onverteerbaar vindt. Er wordt geeist dat Standvast met iets beters komt.

En vervolgens een algemeen verhaal, waar geen enkele garantie aan zit, met als resultaat: Standvast mag doen wat ze toch al wilden (mensen op straat zetten) zonder dat ze op welke wijze dan ook gebonden zijn om hun beloftes na te komen.

Wat mij ook na aan het hart ligt is de constatering dat er in onze stad blijkbaar twee soorten Nijmegenaren wonen: de mensen die al vaste voet aan de grond hebben gekregen en de rest. Want als je de stad binnenkomt, bijvoorbeeld omdat je hier een baan vindt, of omdat je als student binnenkomt, maak je geen schijn van kans op een betaalbare huurwoning. Zonder eem decennium aan meettijd, ben je aangewezen op (onbetaalbare) particuliere huur, of op tijdelijke woonruimte. Maar ja… als je tijdelijk huurder bent, bouw je nooit de meetduur op die nodig is om een fatsoenlijke woning te kunnen huren. Want de meetduur: dat is de tijd sinds je op je huidige adres woont.

De stelling “De tijdelijken wisten waar ze aan begonnen”, doet geen recht aan de werkelijkheid in onze stad. Dat Standvast dat standpunt hanteert is niet in lijn met het sociale karakter dat een woningcorporatie zou moeten hebben, maar kan nog begrepen worden. Maar dat Gemeenteraadsleden dit idee na-papegaaien is ongehoord. Als volksvertegenwoordiger mag van hen verwacht worden dat ze zelfstandig nadenken en hun eigen mening vormen. Het kan hen haast niet onopgemerkt blijven dat het systeem zeer nadelige gevolgen heeft? Het huidige toewijzingssysteem drijft veelbelovende jongen mensen de stad uit. Slecht voor de starters, slecht voor de sociale diversiteit en slecht voor de stad die hiermee draagkrachtige huishoudens verliest (met gevolgen voor middenstand, maar ook Gemeentekas).

Entree kan beter

Stijn Verbruggen (PvdA) heeft het in ieder geval wel door: Entree deugt niet. Als hij het weet, weet de rest van de Raad het ook. Want ik schat Verbruggen in als iemand die prima in staat is zijn boodschap aan collega-raadsleden over te brengen. Hij nodigt iedere Nijmegenaar (e.o.) uit om hem te vertellen hoe het toewijzingssysteem verbeterd kan worden en heeft hiervoor een website gebouwd: Entree kan beter

Conclusie: weinig vertrouwen

De conclusie is voor mij in ieder geval duidelijk: er is slechts een kleine winst geboekt. In plaats van 262 woningen gaan er nog “maar” 130 woningen tegen de vlakte. Er zijn allerlei toezeggingen gedaan door een woningcorporatie die op dit dossier inmiddels een soort reputatie heeft opgebouwd van het niet uitvoeren van voornemens. De Raad en het College laten zich met een kluitje het riet in sturen. Ze hebben geblafd en de burger daarmee de indruk gegeven dat ze het probleem willen aanpakken, om zich vervolgens weer in hun hok te laten sturen met een gelikte Powerpoint presentatie. Mooie beloftes, maar het onderwerp wordt niet meer geagendeerd, dus of ze nagekomen worden is maar de vraag.

Ik hoop van harte dat Standvast haar plannen uitvoert en dat de totale woningvoorraad hiermee zelfs wat uit zal breiden. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat je als “tijdelijk huurder” een minderwaardig soort Nijmegenaar bent, waar men in de Gemeenteraad weinig interesse voor heeft.

De uitkomst vervult me in ieder geval niet van vertrouwen. Niet in Standvast, maar in dit dossier ook niet in de Gemeente. Ik vrees met grote vrezen dat Standvast alsnog gaat slopen en we jarenlang tegen een braakliggend stuk grond mogen aankijken.

Ik hoop dat ik het bij het verkeerde eind heb….

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.