Allochtone wethouder wil allochtonen afschaffen

Nijmeegse Wethouder Turgay Tankir (PvdA)

Een van de bezwaren die ik vaak tegen emanciperend/integratiebeleid heb is het reverse psychology effect.  Juist door beleid te formuleren dat aandacht vraagt voor de gelijke positie van welke minderheid dan ook benadruk je precies datgene dat je wilt bestrijden: dat er verschillen zouden kunnen zijn.

Politiek incorrect om zo te denken? Misschien.
Maar mij gaat het vooral om het effect, en niet zo zeer om de vraag of het bon ton is.

Vandaag  vond ik steun voor dit standpunt uit redelijk onverwachte hoek. Oké, niet direct steun, maar toch, hoorde ik iemand iets zeggen wat min of meer op hetzelfde neerkomt.

Tijdens het “Nieuwscafé” werden de zes nieuwe wethouders voorgesteld. Een van deze wethouders heeft een naam die ik zonder de macht van Google nooit had kunnen herhalen: Turgay Tankir. Deze PvdA-er, ik meen dat hij van Turkse afkomst is, werd gevraagd naar de reden dat er in het nieuwe coalitie-akkoord niet wordt gesproken over allochtonenbeleid. Of sterker: waarom komt het woord allochtoon in het hele akkoord niet voor?

Dhr. Tankir reageerde opgetogen omdat het woord allochtoon niet voorkwam. Min of meer *)in zijn woorden:

“Wanneer ben je allochtoon? Mijn kinderen zijn hier geboren, maar zij zijn allochtoon, ook al kennen ze dat woord niet eens. (…) Ik denk dat het woord “allochtoon” zorgt voor een onzichtbare scheiding tussen de mensen. Er zijn geen allochtonen. Alleen mensen. We zijn allemaal Nijmegenaren”.

Deze uitspraak, uit de mond van de man voor wie -zo schijnt- journalisten van een Turkse krant waren overgevlogen zodat ze konden schrijven over de eerste Turkse wethouder in Nederland, geeft me hoop. Hoop, dat de allochtonen eindelijk eens uit hun minderheidspositie kunnen komen. Hoop, dat het niet gaat om een staaltje newspeak (gastarbeider wordt buitenlander wordt allochtoon wordt nieuwe Nederlander wordt medelander wordt….), maar dat het gaat om de volgende stap in de integratie. Die stap die zoveel eerder had moeten worden gezet, de stap van het afschaffen van minderhedenbeleid.

Omdat het niet meer hoeft.

Omdat we elkaar zien voor wie we zijn.  En niet als de nationaliteit in ons paspoort.

*) Min of meer zijn woorden, omdat ik hier put uit herinneringen en niet uit ter plaatse gemaakte aantekeningen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.