Waarom het niet gaat lukken Amsterdam in 2030 helemaal elektrisch te laten rijden. En wat we beter wél kunnen doen.

Het heeft in alle media gestaan (zoals NRC ). Het kan je dus onmogelijk ontgaan zijn: Amsterdam wil in 2030 geen enkele auto op fossiele brandstof meer in de stad. Het is een erg ambitieuze doelstelling, waarmee Amsterdam veel verder …

Vliegen op de bon

In Trouw (15 november 2018) stond een twee pagina groot artikel over de vraag “Hoe gaan we vliegen met minder CO2)“. Allerlei opties kwamen voorbij: van bobrandstof, electrisch vliegen of prijsverhogingen. Een optie schittert door afwezigheid…

Milieu is voor mietjes

Iets wat me al lange tijd heeft verbaasd is dat de milieubeweging gedomineerd wordt door vrouwen. In de loop der tijd heb ik -lichtgroen getint- bijeenkomsten bijgewoond van grotere milieu organisaties (MilieuDefensie, Greenpeace) en kleinere grassrootbewegingen (Transition Towns, of bijeenkomsten …